Llegir la Muntanya
Sortida d'observació
geològica als
Cingles del Bertí

La millor manera de fer Geologia és anar al camp a observar les pedres. I això és el que es fa aquí. Conèixer els mètodes bàsics per a realitzar Geologia de camp, i familizaritzar-nos amb les tècniques bàsiques de recollida de dades geològiques. En resum, aprendre a llegir el registre geològic.

Entrar!

 
Contexte Estratigrafia Tectònica Itinerari Mapa